Papst Franziskus

 • 2015-01-27

  @Pontifex_de

  Auschwitz schreit den Schmerz unermesslichen Leids hinaus und ruft nach einer Zukunft in Respekt, Frieden und der Begegnung der Völker.

 • 2015-01-27

  @Pontifex

  Auschwitz cries out with the pain of immense suffering and pleads for a future of respect, peace and encounter among peoples.

 • 2015-01-27

  @Pontifex_pl

  Auschwitz jest krzykiem straszliwego bólu i cierpienia, który przyzywa przyszłość budowaną na szacunku, pokoju i spotkaniu między narodami.